Thủ tục xin cấp nước sinh hoạt mới nhất hiện nay

Đăng ký gắn mới đồng hồ nước và biểu mẫu chi tiết Khách hàng có nhu cầu gắn mới đồng hồ nước vui lòng chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau:

1. Thủ tục xin cấp nước sinh hoạt đối với tư nhân

1.1. Lắp đặt mới

 Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp nước sạch

– Phô tô công chứng Sổ hộ khẩu

–  Bản phô tô công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; sử dụng đất và đăng ký tạm trú dài hạn hoặc các giấy tờ hợp pháp khác.

1.2. Thủ tục cấp nước sinh hoạt đối với khách hàng tách hộ

 Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp nước sạch

–  Phô tô công chứng sổ hộ khẩu trước và sau khi tách hộ

– Phô tô công chứng hóa đơn tiền nước tháng gần nhất

–  Phô tô công chứng hợp đồng đầu máy sử dụng chung xác nhận đồng ý cho tách đầu máy do đã có nhà ở riêng biệt.

1.3. Khách hàng lắp đặt lại

 Hồ sơ bao gồm:

 –  Đơn đề nghị cấp nước sạch

–  Các giấy tờ khác (Tùy từng trường hợp cụ thể)

2. Thủ tục đăng ký cấp nước sinh hoạt đối với khách hàng là cơ quan

Hồ sơ bao gồm:

–  Đơn đề nghị cấp nước sạch

–  Quyết định thành lập cơ quan hay giấy phép đăng ký kinh doanh

–  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,  đất của cơ quan, xí nghiệp tại địa chỉ đề nghị cấp nước.

– Nếu cơ quan, xí nghiệp đi thuê trụ sở, hoặc thuê đất phải có bản công chứng hợp đồng thuê. Đồng thời chủ sở hữu nhà đất có giấy uỷ quyền về việc đấu nối cấp nước.

2. Các thông tin khách hàng cần biết về thủ tục xin cấp nước sinh hoạt tại Hà Nội

2.1 Quy định về đầu nối:

Đầu nối cấp nước được xác định trong phạm vi dịch vụ cấp 3 đến vị trí ranh giới sử dụng đất khoảng cách  ≤ 2 m do đơn vị cấp nước chi trả. Trường hợp mà từ phạm vi đến vị trí ranh giới sử dụng đất lớn hơn 2m thì quý khách chịu trách nhiệm chi trả phần ống dẫn tăng thêm.

Thủ tục xin cấp nước sinh hoạt hà nội đối với cơ quan: Tùy theo nhu cầu sử dụng nước sẽ thoả thuận với công ty cấp nước sinh hoạt để được cấp nước theo yêu cầu , theo đúng quy định.

2.2 Chi phí chi trả

Đối với khách hàng mới, khách hàng tách hộ thì đơn vị cung cấp đầu tư cụm đồng hồ đo nước.

Đối với các cơ quan, xí nghiệp: Phải chi trả phần kinh phí lắp đặt theo thoả thuận nhằm đảm bảo quyền lợi kinh doanh của đơn vị cấp nước.

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng nước ít hơn so với đề nghị cấp nước ban đầu, đơn vị cấp nước sẽ hạ cấp đồng hồ theo đúng nhu cầu sử dụng nước. Kinh phí do khách hàng thanh toán dựa trên dự toán được phê duyệt.

3. Thời gian và quy trình thực hiện thủ tục cấp nước sinh hoạt tại hà nội

Thời gian lắp đặt đầu máy nước đối với khách hàng là 30 ngày làm việc(chưa tính thời gian xin phép đào đường, hè) từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp pháp của khách hàng.